Projektowanie nowoczesnych ogrodów

Projekt wizualizacja dużego ogrodu

Projektowanie nowoczesnych ogrodów jest tym w czym czuję się najlepiej! Nowoczesny ogród, to duże możliwości a tworzenie układu funkcjonalno-przestrzennego oraz dobór gatunkowy jest jednym z najważniejszych etapów projektowania.

Funkcjonalność. Nie zapominamy o strukturze!

Dobrą praktyką jest tworzenie oddzielnych obszarów tematycznych. Część przeznaczoną na wypoczynek, część przeznaczoną dla dzieci do zabawy, czy część użytkową. Duża przestrzeń ma swoje prawa. Projektując poszczególne elementy składowe ogrodu należy pamiętać by tworzył on spójną całość. Wystarczy kilka drobnych zabiegów by połączyć ze sobą całkowicie różne obszary w odmiennej aranżacji. Daje to praktycznie nieograniczone możliwości i wielką frajdę podczas projektowania ogrodów pod klienta.

Dobór gatunkowy w nowoczesnym ogrodzie

Jedno z moich ulubionych zajęć. Oczywiście w tej kwestii najważniejszy jest przyszły użytkownik ogrodu. Wyłącznie dobór gatunkowy uwzględniający wymagania inwestora oraz możliwości i ograniczenia jakie w tym zakresie daje projektowany teren, zapewni powodzenie projektu. Ważne są upodobania klienta oraz nakład pracy jaki może poświęcić na późniejsze pielęgnowanie. W polskich warunkach klimatycznych możemy brać pod uwagę setki roślin, a ich umiejętne połączenie zapewni nam zieleń i kolory o każdej porze roku.

Kolory zieleni

Według mojej oceny jednym z podstawowych i kluczowych elementów jest budowanie tła odcieniami zieleni. Jest to zabieg, który ma zapewnić głębię i zbudować odpowiednią perspektywę. Odchodząc od zewnątrz do wewnątrz ogrodu przechodzimy ku jego centrum, którym powinno się stać miejsce wypoczynku, bądź miejsce nacechowane największą dozą użyteczności.

Projektowanie jako proces

Projektowanie ogrodu powinno być potraktowane jako proces na który składa się kilka kluczowych elementów:

  1. Spotkanie w terenie, poznanie wizji i potrzeb inwestora. Dziś w wielu projektach wystarczy kontakt internetowy. Dzięki użyciu map i zdjęć satelitarnych sprawny projektant może przeprowadzić cały proces bez oględzin miejsca. Jednak w przypadku ogrodów o zmiennych warunkach terenowych wizja lokalna może być niezbędna.
  2. Przygotowanie układu funkcjonalno-przestrzennego. Jest to kolejny etap pracy, który powinien zakończyć się kilkoma wstępnymi projektami umożliwiającymi wybór koncepcji do dalszej rozbudowy.
  3. Dobór gatunkowy uwzględnia wymagania inwestora, oraz możliwości i ograniczenia jakie w tym zakresie daje projektowany teren. Proponowane rośliny są szczegółowo omawiane z klientem.
  4. Ostatnim etapem pracy jest przygotowanie finalnego projektu zawierającego wszystkie uzgodnione elementy takie jak: koncepcję zagospodarowania terenu, projekt techniczny nasadzeń roślinnych, schemat oświetlenia, specyfikację roślinną oraz zalecenia pielęgnacyjne.

Zapraszam do przeczytania wpisu o tym jak wybrać projektanta ogrodów oraz do wyceny projektu ogrodu.

Wróć do PROJEKTOWANIE OGRODÓW, PORADY OGRODNICZE