Etapy pracy projektowania ogrodu

etapy-projektowania-projektanta-ogrodow-1

Poniższy podział na etapy projektowania pokazuje szczegółowo w jakim trybie pracuję, co odbywa się po kolei, które bloki pracy – na jakie rozłożone jest projektowanie ogrodu – są kolejno prezentowane Inwestorowi i przez niego akceptowane. Dzięki temu wiesz dokładnie, że masz całkowitą kontrolę na każdym momentem naszej współpracy i nic nie zaskoczy Cię na sam koniec. Finalny projekt ogrodu zawiera bowiem elementy wypracowane na w poszczególnych częściach.

Jeśli mój tryb pracy pasuje Twoim oczekiwaniom wyceń projekt ogrodu używając formularza, lub skontaktuj się ze mną bezpośrednio przez podstronę kontakt

Proces projektowania ogrodu

Spotkanie w terenie

Rozmowa na temat potrzeb i wizji inwestora. Sprawdzenie warunków terenowych i glebowych. Przekazanie map i planów projektowanego terenu. Projektant dokonuje ewentualnych dodatkowych pomiarów lub umawia się na termin szczegółowej inwentaryzacji, jeśli taka jest potrzeba. Po ustaleniu warunków współpracy i wariantów projektowych projektant wycenia projekt.

2 Wersje wstępne projektu ogrodu

Projektant wysyła poszczególne etapy pracy drogą mailową. Wszystkie plany i rysunki są szczegółowo opisane, jeśli istnieje taka potrzeba omawiane są także telefonicznie. Dobór gatunkowy prezentowany jest formie przesyłanych drogą mailową plansz gdzie dana roślina przedstawiona jest za pomocą zdjęcia i ew. krótkiego opisu lub linku do niego.

Dobór gatunkowy

Inwestor przesyła drogą mailową wszystkie materiały potrzebne do sporządzenia projektu:
1. Mapę sytuacyjno – wysokościową z naniesionym budynkiem mieszkalnym (skan drukowanej lub w formie elektronicznej) lub aktualną mapę geodezyjną do celów projektowych lub sporządzoną przez siebie mapę terenu (projektant ustala telefonicznie/ mailowo jak należy ją poprawnie wykonać).
2. Zdjęcia terenu. Często prosimy o dosłanie zdjęć z konkretnych miejsc, które oznaczamy i opisujemy na planie.
3. Opis działki wg wskazówek projektanta 4. Opis własnych oczekiwań względem projektu

Wizualizacje

Dla wybranego układu funkcjonalno - przestrzennego i dopasowanego do niego doboru gatunkowego wykonujemy wizualizacje (bo wreszcie wiemy, co dokładnie mamy zwizualizować). Dzięki wizualizacjom Inwestor widzi, jak ostatecznie ma wyglądać jego ogród. Na tym etapie wciąż jeszcze można dokonać zmian, a klient przez cały proces aktywnie uczestniczy w powstawaniu projektu.

Projekt finalny

Na podstawie ustaleń wcześniejszych etapów pracy przygotowywany jest projekt ogrodu. Zawiera:
1. KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA terenu, w formie kolorowego rzutu, w okrągłej, łatwej do przeniesienia w teren skali ( z reguły jest to 1:100) z wrysowanymi i podpisanymi roślinami oraz innymi projektowanymi elementami.
2. PROJEKT TECHNICZNY NASADZEŃ ROŚLINNYCH – z dokładną ilością, rozstawą i rodzajem użytych roślin, w okrągłej, łatwej do przeniesienia w teren skali.
3. SCHEMAT OŚWIETLENIA z rodzajem proponowanych lamp ogrodowych. Pokazuje które miejsca w ogrodzie i w jaki sposób podświetlić, by uzyskać spójny efekt.
4. SCHEMAT NAWIERZCHNI, wraz z bilansem terenu i ogólnym wymiarowaniem. Zestawienie użytych nawierzchni oraz ilości powierzchni przeznaczonych np. pod trawniki czy rabaty znacząco ułatwia wycenę prac przy zakładaniu ogrodu.
5. WIZUALIZACJĘ - powstałe we wcześniejszych etapach pracy.
6. SPECYFIKACJĘ ROŚLINNĄ – spis ilości wszystkich użytych roślin wraz z ich wielkością startową.
7. ZALECENIA PIELĘGNACYJNE – spis wszystkich użytych w projekcie roślin z opisem metod ich pielęgnacji (ewentualne cięcie, osłanianie na zimę, nawożenie itp.)

Warianty (wyceniane dodatkowo): projekty systemów nawadniających, szczegółowe projekty małej architektury bądź innych elementów występujących w projekcie (np. wodnych), wycena materiału roślinnego, wycena realizacji ogrodu.

Wycena projektu ogrodu

Wycena projektu ogrodu jest całkowicie bezpłatna. Podając kilka podstawowych informacji o swojej działce lub miejscu dla którego chcesz zaaranżować zieleń możesz sprawdzić jaka jest cena za projekt ogrodu.