Etapy pracy projektowania ogrodu

Poniższy podział na etapy projektowania pokazuje szczegółowo w jakim trybie pracuję, co odbywa się po kolei, które bloki pracy – na jakie rozłożone jest projektowanie ogrodu – są kolejno prezentowane Inwestorowi i przez niego akceptowane. Dzięki temu wiesz dokładnie, że masz całkowitą kontrolę na każdym momentem naszej współpracy i nic nie zaskoczy Cię na sam koniec. Finalny projekt ogrodu zawiera bowiem elementy wypracowane na w poszczególnych częściach.

Jeśli mój tryb pracy pasuje Twoim oczekiwaniom wyceń projekt ogrodu używając formularza, lub skontaktuj się ze mną bezpośrednio przez podstronę kontakt

 

Proces projektowania ogrodu

Etap-pierwszy-projektowanie-ogrodu
SPOTKANIE W TERENIE
Rozmowa na temat potrzeb i wizji inwestora. Sprawdzenie warunków terenowych i glebowych. Przekazanie map i planów projektowanego terenu. Projektant dokonuje ewentualnych dodatkowych pomiarów lub umawia się na termin szczegółowej inwentaryzacji, jeśli taka jest potrzeba. Po ustaleniu warunków współpracy i wariantów projektowych projektant wycenia projekt.

 

Etap-drugi-projektowanie-ogrodu
3 WERSJE WSPTĘPNE
Pierwszy etap pracy. Projektant po dokonaniu analizy terenu przygotowuje trzy uproszczone koncepcje układu funkcjonalno – przestrzennego dla danego terenu. Zawsze staramy się, by były one zarówno różne w charakterze formalnym (linie geometryczne, linie organicznie itp.) jak i w rozmieszczeniu funkcji jakie ma zawierać dana przestrzeń. Inwestor wybiera jedną z propozycji lub wskazuje te elementy z zaproponowanych, które są najbliższe jego wizji miejsca. Projektant tworzy ostateczny układ funkcjonalno – przestrzenny, który jest akceptowany przez klienta.

 

Etap-trzeci-projektowanie-ogrodu
DOBÓR GATUNKOWY
Dla wybranego układu funkcjonalno – przestrzennego opracowany zostaje dobór gatunkowy uwzględniający wymagania inwestora oraz możliwości i ograniczenia jakie w tym zakresie daje projektowany teren. Proponowane rośliny są szczegółowo omawiane na spotkaniu z klientem. Po wprowadzeniu ewentualnych uwag następuje akceptacja tego etapu pracy przez inwestora.

 

Etap-czwarty-projektowanie-ogrodu
PROJEKT FINALNY
Na podstawie ustaleń wcześniejszych etapów pracy przygotowywany jest projekt ogrodu. Zawiera:
1. KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA terenu, w formie kolorowego rzutu z góry, w okrągłej, łatwej do przeniesienia w teren skali ( z reguły jest to 1:100) z wrysowanymi i podpisanymi roślinami oraz innymi projektowanymi elementami.
2. PROJEKT TECHNICZNY NASADZEŃ ROŚLINNYCH – z dokładną ilością, rozstawą i rodzajem użytych roślin, w okrągłej, łatwej do przeniesienia w teren skali.
3. SCHEMAT OŚWIETLENIA z rodzajem proponowanych lamp ogrodowych.
4. SPECYFIKACJĘ ROŚLINNĄ – spis ilości wszystkich użytych roślin wraz z propozycją miejsc ich zakupu.
5. ZALECENIA PIELĘGNACYJNE – spis wszystkich użytych w projekcie roślin z opisem metod ich pielęgnacji (ewentualne cięcie, osłanianie na zimę, nawożenie itp.)
Warianty (wyceniane dodatkowo): projekty systemów nawadniających, szczegółowe projekty małej architektury bądź innych elementów występujących w projekcie (np. wodnych), wizualizacje ogrodu, wycena materiału roślinnego, wycena realizacji ogrodu.